×
×

0

0

ถามเรื่องสอบใบอนุญาตขับขี่...

อยากเรียนเพื่อสอบใบอนุญาตขับขี่เท่านั้น เพราะไม่มีเวลาและต้องการสอบใบอนุญาต ขับขี่โดยด่วน มีพื้นฐานขับรถยนต์แล้วพอ......

ปรึกษาเรื่องทำใบขับขี่

ขับรถไปทำงานทุกวันแต่ยังไม่มีใบขับขี่ แต่ ไม่มีเวลาไปนั่งอบรมและสอบ เพราะลางาน ได้ยากมาก ตอนนี้อยากได้ใบขับขี่......

มีครูสอนขับรถที่เป็นผู้หญิงมั้ย

อยากเรียนกับครูสอนที่เป็นผู้หญิงคะ ทาง โรงเรียนมีครูสอนที่เป็นผู้หญิงมั้ยคะ...
×

ติดต่อ